Ballon by Lea

Algemene Voorwaarden

Ballon by Lea

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Ballon by Lea en de klant worden gesloten.

Ballon by lea is gevestigd in Den Haag en Vlaardingen en is te vinden onder KVK-nummer:86538780

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Ballon by Lea en de klant worden gesloten.
 2. Bestellingen kunnen schriftelijk of telefonisch geplaatst worden, Onder schriftelijk wordt ook verstaan communicatie per e-mail of Whatsapp
 3.  Na plaatsing van de bestelling, ontvangt de klant een prijsoverzicht voor de bestelde producten. De overeenkomst tussen Ballon by Lea en de klant komt tot stand door schriftelijk of mondeling akkoord van de klant op het prijsoverzicht.
 4. Na ontvangst van het akkoord, ontvangt de klant een betaalverzoek of (op verzoek) een factuur per e-mail. Betaling dient vooraf te geschieden.
 5. Ballon by Lea zal de ballondecoractie niet maken of leveren voordat het volledige bedrag van de bestelling aan haar is betaald. Een vertraging in de levering als gevolg van de te late betaling door de klant, komt volledig voor rekening en risico van de klant en kan niet aan Ballon by Lea worden toegerekend. De klant blijft in dat geval het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 6.  Indien Ballon by Lea 24 uur voor het tijdstip van ophalen/leveren geen betaling heeft ontvangen, dan behoud Ballonnerie by Lea zich het recht voor om de bestelling te annuleren. De klant vergoedt Ballon by Lea de reeds gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld inkoopkosten van materialen.
 7. De afbeeldingen van de producten op de website zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Ballon by Lea kan niet garanderen dat de weergave van de kleuren op de website de kleur van de producten nauwkeurig weergeeft. De producten kunnen daarom enigszins afwijken van deze afbeeldingen.
 8. De producten zijn handgemaakt, waardoor de werkelijke maatvoering mogelijk in kleine mate afwijkt van de werkelijke maatvoering.
 9. Door warmte, afwisseling van temperatuur en airconditioning kan de zweeftijd en houdbaarheid van de ballonnen aanzienlijk worden verkort. Ballon by Lea Geeft nimmer garanties af voor de houdbaarheid en zweefduur van de ballonnen.
 10. De (latex)helium ballonnen die Ballon by Lea levert zijn voorbehandeld voor een langere zweefduur. Dat wil zeggen dat de ballonnen geen 12-14 uur zweven, 2 a 3 dagen, uitgezonderd in de omstandigheden zoals in dit artikel genoemd.
 11. Temperaturen boven de 30 graden kunnen van invloed zijn op de zweefduur van de ballonnen.
 12. Ballondecoratie kan door temperatuurschommelingen krimpen of klappen.
 13. Ballon by Lea is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor eventuele nadelige invloeden op de ballondecoratie als gevolg van veranderende dan wel slechte weersomstandigheden. Ballon by Lea! biedt daarom ook geen garantie op producten die buiten zullen worden gebruikt.

Helium ballonnen (veiligheid)

 1. Helium ballonen mogen niet voor anderen doe einden gebruikt zoals in ademen van het helium. Hoewel helium ballongas niet ontvlambaar en niet giftig is, kan het inademen van helium leiden tot ernstig letsel of de dood, omdat helium zuurstof verdringt die nodig is voor een normale ademhaling. Het inademen van heliumgas uit de producten wordt dan ook met klem afgeraden.
 2. Ballon by Lea benadrukt dat haar ballonnen naast helium vaak voorzien zijn van een ballongel. Het inademen van deze gel kan weer schadelijk voor de gezondheid zijn en wordt met klem afgeraden.
 3. Ballon by Lea is onder geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het gebruik van haar producten na aflevering hiervan!

Prijzen:

 1. De prijs van een product is altijd incl BTW, maar exclusief borg, installatie-, en leveringskosten.
 2. Prijzen die op de site staan, zijn vanaf prijzen

Levering:

 1. Ballon by Lea rekent voor het bezorgen  € 0,30 per gereden kilometer.
 2. Ballon by Lea draagt geen zorg voor het bevestigen of ophangen van de ballondecoraties. Mocht dit wel wenselijk zijn, moet dit voor akkoord op het prijsoverzicht besproken zijn, in verband met het inplannen van de order.
 3. Het tijdstip van levering zal altijd bij benadering zijn. Wanneer Ballon by Lea onverhoopt pech onderweg krijgen, zal zij altijd proberen om de bestelde decoratie op tijd ter plaatse te krijgen. Wanneer dit op geen manier mogelijk is, zal de klant het betaalde factuurbedrag retour ontvangen. Het indienen van een claim van welke aard dan ook, is niet mogelijk.

De huur overeenkomst:

Ballonnenprijzen en huurprijzen inclusief BTW.
Huurperiode: overeengekomen aantal dagen dat het huurobject ter beschikking van huurder zal zijn is één week. Heeft de huurder het object langer dan een week dan houden wij de borg in en gaan wij ervan uit dat wij het object niet meer terug krijgen.

De huur overeenkomst komt tot stand indien de huurder akkoord is met de uitgebrachte offerte en een betaling heeft gedaan.

bezorgen en ophalen van het gehuurde object:

 1. Ballon by Lea bezorgt het gehuurde object door huurder aangewezen locatie. Ophalen is ook mogelijk
 2. huurder dient ervoor te zorgen dat op het overeengekomen tijdstip en het adres een bevoegd persoon aanwezig is, die het       gehuurde object in ontvangst te nemen. Deze persoon dient zich te legitimeren.
 3. Indien op de dag van bezorgen niemand namens de huurder aanwezig is, heeft Ballon by Lea het recht om het gehuurde object mee terug te nemen en de kosten waaronder huurderving  en transportkosten , bij de huurder in rekening te brengen.
 4. Voor het bezorgen en ophalen van het gehuurde object wordt een vergoeding gerekend.

Now show vergoeding!!!

 1. In geval dat huurder of de aangewezen persoon niet op de afgesproken tijd en locatie aanwezig is om het gehuurde object in ontvangst te nemen, is de huurder aansprakelijk en betaald de huurder een boete aan Ballon by Lea en nemen wij het object weer mee terug.

Staat van het gehuurde object:

 1. Huurder heeft het recht om het gehuurde object vooraf te controleren of op het moment van bezorging. Indien huurder dit achterwege laat of het uitvoeren van de controle achter wegen laat en zonder op of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde object geacht in deugdelijke, goed en onbeschadigde staat te zijn ontvangen.

Borg:

 1. Huurder dient het bedrag van de borg over te maken op bankrekening van Ballon by Lea of contant te voldoen.
 2. Na controle en goedkeuring van de staat van het gehuurde object wordt de borg op de zelfde wijze terug betaald aan de huurder.
 3. Indien er na controle van de staat van het gehuurde object geen goedkeuring krijgt. Wordt de borg niet terug betaald.

In het bezit van gehuurde object:

 1. Huurder dient de gebruiksaanwijzing van het personeel nauw op te volgen . Tevens zal huurder doelmatig het gehuurde object beveiligen.
 2. Het de huurder niet toegestaan om het gehuurde object onder te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde te beschikking te stellen.
 3. Het is verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te laten repareren.

Aansprakelijkheid huurder:

 1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde object in ontvangst heeft genomen aansprakelijk voor alle schades aan het gehuurde object, waaronder vermissing, verduistering, diefstal, en verloren gaan van het gehuurde object.

Schade vergoeding:

 1. Bij vermissing, diefstal, en het verduistering  van de gehuurde objecten dient de nieuwe waarde aan Ballon by Lea worden vergoed.

Tot slot!

Aansprakelijkheid Ballon by Lea

 1. Ballon by Lea is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waar onder lichamelijke letsel en eigen gebrachte spullen deze zijn allemaal op eigen risico!
 2. Ballon by Lea is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder bedrijfsschade, vertragingsschade, gevolgschade en/of immateriële schade. En

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten